Služby:

Výkopy základů pro rodinné domy, garáže, přístavby, oplocení apod.
Výkopy pro inženýrské sítě, pokládka kabelů, vody, odpadů
Drenážní systémy, odvodnění
Izolace objektů
Výkopy pro bazény, septiky, čističky, jímací jímky
Terénní úpravy (zakládání zahrad)
Pokládka zámkové dlažby včetně zřízení podkladové vrstvy
Zřízení palisád, osazení obrub
Zřízení úpravy, zpevnění přístupových cest

Demoliční a bourací práce

Výstavba oplocení

Výstavba bazénů

Drobné stavební práce